Προσοχή: Μην ανοίγετε air-condition μόλις βάζετε μπροστά το αυτοκίνητο. Ποιοι κίνδυνοι για υγεία

Ποιοι οι κίνδυνοι για την υγεία, εάν ανοίξετε το air-condition αμέσως στο αυτοκίνητο; Όταν καθόμαστε στο αυτοκίνητό μας και βάζουμε μπροστά τη μηχανή, συχνά, χωρίς σκέψη, ενεργοποιούμε και το air-condition. Κάθε φορά που το κάνουμε αυτό, βάζουμε την υγεία μας, καθώς και η υγεία των ανθρώπων γύ… Ποιοι οι κίνδυνοι για την υγεία, εάν ανοίξετε το air-condition αμέσως στο αυτοκίνητο; Έως και 1+1 δώρο σε καινοτόμα προϊόντα P&G. Όταν καθόμαστε στο αυτοκίνητό μας και βάζουμε μπροστά τη μηχανή, συχνά, χωρίς σκέψη, ενεργοποιούμε και το air-condition. Κάθε φορά που το κάνουμε αυτό, βάζουμε την υγεία μας, καθώς και η υγεία των ανθρώπων γύρω μας, σε κίνδυνο. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν αφήνουμε το αυτοκίνητό ...

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις